Nepstupn dokument, nutn pihlen

A munkaviszony fogalma, elhatárolása

Garantált 2018.01.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Ahhoz, hogy a mindennapok során dönteni tudjunk arról, hogy a létesülő vagy akár létrejött jogviszony munkaviszony-e vagy csupán munkavégzésre irányuló más jogviszony, célszerű számba venni a munkaviszony sajátosságait, legfontosabb jellemzőit. Ezek tapasztalataink szerint az alábbiak:

– E sajátosságok egyike az, hogy a munkavállaló a munkát személyesen köteles végezni, azt másokkal (mint pl. a polgári jogi vállalkozás esetében) nem végeztetheti el. (Kivételesen persze vannak olyan esetek, amikor a munkavállaló munkájába részlegesen mást is bevonhat, vagy bizonyos ideig maga helyett mással végeztetheti el a munkát – pl. az atipikus foglalkoztatások egyes eseteiben –, ezek azonban lényegében kivételek, nem általánosan jellemzik a munkaviszony alapján végzendő munkát.)

– A munkára irányuló munkajogi jogviszony alapján végzendő munka további sajátossága, hogy általában csak a tevékenységek meghatározott körébe (az ún. munkakörbe) tartozó feladatok ellátására és egyúttal meghatározott helyen (az ún. munkahelyen) történő munkavégzésre irányul, valamint hogy azt általában a jogszabály által előírt időtartamon át (a munkaidő alatt), rendszeres jelleggel kell végezni.

            – Fontos további sajátossága a munkára irányuló munkajogi jogviszony alapján végzett munkának, hogy az említett (munkaköri stb.) keretek között folyó munkát a