Nepstupn dokument, nutn pihlen

Csak előfizetőknek hozzáférhető tartalom!

Ehhez a dokumentumhoz csak az AF Alap | AF Alap (2) | AF Prémium | AF Prémium plusz előfizetői férhetnek hozzá.

A dokumentum nézőképe:

Társadalmi viszony, munkaviszony, mukajogi Jogviszonyok

Garantált 2018.02.07, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

1. A munkaviszony. A munkaviszony az emberi kapcsolatoknak az a fajtája, amely közvetlenül az emberi munkaerő felhasználásával jön létre. Munkajogunknak azonban nem képezik tárgyát a mindenfajta munkavégzés során létrejövő emberi kapcsolatok, azoknak csak meghatározott köre tekinthető ide tartozónak.

A munkajog a munkaerő felhasználásával kapcsolatban létrejövő emberek közötti viszonyok legáltalánosabb, legtömegesebben előforduló fajtájával foglalkozik. Nevezetesen azokkal a munkavégzési viszonyokkal, amikor a munkát végző személy munkaerejét saját elhatározás alapján és egyúttal más számára fejti ki, amikor ezt a munkát a más személy (szervezet stb.) irányításával és ellenőrzése mellett, rendszerint tartós ideig, ugyanakkor megfelelő ellenszolgáltatás fejében végzi.

            Mindezekből egyúttal következik, hogy a munkajog nem foglalkozik azokkal a munkavégzési viszonyokkal, amelyekben a munkát végző személy munkaerejét rá nézve kötelező intézkedés (pl. katasztrófahelyzet következményeinek elhárítása végett hozott államigazgatási intézkedés vagy pl. közérdekű munkát elrendelő büntetőbírói ítélet) alapján végzi; amikor a munkát végző személy tevékenységét saját maga számára, illetőleg családi keretek között fejti ki; de még azokkal a munkavégzési viszonyokkal sem, amikor munkát más (személy, szervezet stb.) számára végez, de nem ennek írányítása és ellenőrzése mellett, hanem például vállalkozóként, megbízottként, amikor is kötelezettsége a megrendelt eredmény szolgáltatásában, illetőleg a rábízott konkrét ügy(ek) ellátásában kell, hogy megmutatkozzon; és végül a munkajognak nem, képezik tárgyát azok a fajta munkavégzési viszonyok sem, amikor a munka kifejtésére kellő ellenszolgáltatás nélkül kerül sor, pl. baráti segítségnyújtásként, társadalmi munka keretében stb. E kapcsolatokat ugyanis már más jogágak, a közigazgatási jog, a büntetőjog, a polgári jog stb. szabályozza.


Ehhez a dokumentumhoz csak az AF Alap | AF Alap (2) | AF Prémium | AF Prémium plusz előfizetői férhetnek hozzá.


Tudjon meg többet az Adófórum Szakmai Tudástárról!