Nepstupn dokument, nutn pihlen

A munkába járás költségeinek megtérítése, viselése

2012.05.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A munkavállalókat legjobban terhelő költség a munkahely és a lakóhely között szükséges közlekedésre fordított kiadás. A Munka Törvénykönyve előírja, hogy a munkáltató köteles a munkavállalónak megtéríteni azt a költségét, amely a munkával kapcsolatos kötelezettségek teljesítése során a munkavállalónál szükségesen és indokoltan merült fel, továbbá a munkáltató érdekében felmerült egyéb szükséges költségeket, ha az utóbbihoz a munkáltató előzetesen hozzájárult. Ennek alapján a munkáltatónak a munkába járással kapcsolatos utazási költségek viseléséből is részt kell vállalnia. Sok munkáltató igyekszik elzárkózni ettől, jóllehet a jogszabályok alapján fizetett munkába járási költségtérítés olyan juttatás, amelynek semmiféle köztehervonzata nincs.

A munkába járási költségtérítéssel összefüggő fogalmak

A munkába járási költségtérítést a 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályozza.

A munkába járás költségének kötelező megtérítése azokra az esetekre vonatkozik, amelyek a kormányrendelet szerint munkába járásnak minősülnek. Ezek a következők:

  • a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás,