Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Adófizetési kötelezettség keletkezése

Archívum 2017.11.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

2.3.8.1 Adófizetési kötelezettség keletkezése

Bonácz Zsolt

2.3.8.1 Adófizetési kötelezettség keletkezése

Az adófizetési kötelezettség az áfa rendszerében kiemelt jelentőséggel bír, mivel ennek időpontja határozza meg azt, hogy a fizetendő áfát mely bevallási időszakban kell elszámolni.

Az adófizetési kötelezettség egyenes vagy fordított adózás útján áll fenn.

Egyenes adózás

Az adófizetési kötelezettség egyenes adózás (az adót az ügylet teljesítője köteles megfizetni) esetén fő szabály szerint a teljesítés időpontjában keletkezik.

Amennyiben az ügylet teljesítője jogosult az Áfa tv. 61. §-a szerint az adófizetési kötelezettség halasztására, akkor a halasztás a teljesítés időpontjától számítandó.

A pénzforgalmi adózás szabályai szerint adózó esetén az adófizetési kötelezettség az Áfa tv. XIII/A. fejezete szerinti időpontban keletkezik.

Az általános szabály szerint a teljesítés annak a ténynek a bekövetkezési időpontja, amelyben az adókötelezettséget keletkeztető tényállás megvalósul.

Részteljesítés állapítható meg, ha az ügylet tárgya természetben osztható és a részteljesítésnek egyéb akadálya nincs.

Abban az esetben, ha az Áfa tv. 89. §-a szerinti ügyletről van szó és a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, továbbá az elszámolási időszak hossza meghaladja az 1 naptári hónapot, akkor időarányos részteljesítés valósul meg a 1. hónap utolsó napján, s a teljesítés időpontja a 1. naptári hónap utolsó napja, feltéve, hogy az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alapján a teljesítés korábban nem állt be. Az időarányos részteljesítés folytán az ellenérték időarányos részére vonatkozólag keletkezik az adófizetési kötelezettség.

Amennyiben a felek időszakonkénti elszámolásban vagy fizetésben állapodtak meg, továbbá nem az Áfa tv. 89. §-a szerinti ügyletről van szó, valamint az elszámolási időszak hossza nem haladja meg a 12 hónapot, akkor a teljesítés időpontját az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alapján kell meghatározni.

Ha az elszámolási időszak hossza meghaladja a 12 hónapot, akkor időarányos részteljesítés valósul meg a 12. hónap utolsó napján, s a teljesítés időpontja a 12. hónap utolsó napja, feltéve, hogy az Áfa tv. 58. § (1a) bekezdése alapján a teljesítés korábban nem állt be. Az időarányos részteljesítés folytán az ellenérték időarányos részére vonatkozólag keletkezik az adófizetési kötelezettség.

Az általános szabály alapján keletkezik adófizetési kötelezettség birtokba vehető dolog birtokbaadásánál, ha a vevő a tulajdonjogot legkésőbb az ellenérték maradéktalan kiegyenlítésével, illetve szerződés lejártával megszerzi (ide tartozik a pénzügyi lízing is, ha a lízingbevevő az utolsó részlet kiegyenlítésével, vagy a szerződés lejártával megszerzi a termék feletti tulajdonjogot).

A tényállásszerű megvalósulás időpontja a birtokba vehető dolog birtokba adásának napja.

Szintén az általános szabályt kell alkalmazni a birtokba vehető dolog birtokba vehető dolog részletvétele esetén, ha a bérlő a tulajdonjogot legkésőbb az ellenérték maradéktalan kiegyenlítésével, illetve szerződés lejártával megszerzi.

A tényállásszerű megvalósulás időpontja ekkor is a birtokba vehető dolog birtokba adásának napja.

A bírósági vagy más hatósági eljárás keretében bíróságnak vagy más hatóságnak nyújtott szolgáltatás esetében, ha annak ellenértékét a bíróság vagy más hatóság állapítja meg, akkor a teljesítés időpontja az ellenértéket megállapító jogerős határozat (végzés) közlésének napja, tehát a szolgáltatás nyújtójának akkor keletkezik adófizetési kötelezettsége, amikor a díjazására vonatkozó jogerős határozatot (végzést) kézbesítik részére.

Speciális szabály vonatkozik arra az esetre, amikor a számla mögött tényleges gazdasági esemény nincs, vagy a számla mögötti gazdasági esemény az Áfa tv. értelmében sem termékértékesítésnek, sem szolgáltatásnyújtásnak nem minősíthető (pl. a károsult az őt megillető kártérítésről áfás számlát állít ki a károkozó felé).

Ekkor adófizetési kötelezettség terheli a számla kibocsátóját a számlában felszámított adó erejéig. Az adófizetési kötelezettség a számla keltének időpontjában keletkezik, hiszen a számla mögött az Áfa tv. szerinti teljesítés nem húzódik meg.

Amennyiben a számla mögött az Áfa tv. szerinti termékértékesítés, vagy szolgáltatás húzódik meg, akkor a számlában felszámított adó erejéig adófizetési kötelezettség keletkezik a teljesítés időpontjában, ha a felszámított adó meghaladja a jogszerűen felszámítható mértéket (pl. 5 %-os adómértékkel adózó ügylet teljesítője 27 %-os áfát számított fel). Ekkor az adófizetési kötelezettség a teljesítés bekövetkezése keletkezteti.

Fordított adózás

Fordított adózás azt jelenti, hogy az áfát az adóköteles ügylet igénybevevője (termék vevője, szolgáltatás megrendelője) köteles megfizetni.

A fordított adózás jellemzően az alábbi jogcímeken keletkezik:

  • belföldi fordított adózás (Áfa tv. 142. §),

  • Közösségen belüli termékbeszerzés (Áfa tv. 143-144. §),

  • szolgáltatás igénybevétele, ha a teljesítés helye belföld és a szolgáltatást olyan külföldi

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.