Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Adókedvezmények a társasági adóban

Archívum 2017.11.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

2.2.11 Adókedvezmények a társasági adóban

Bonácz Zsolt

2. 2.11 Adókedvezmények a társasági adóban

Adókedvezmény a Tao törvényben meghatározott jogcímen vehető igénybe adóvisszatartás formájában. Ha a Tao törvény az igénybevétel utolsó évet meghatározza, akkor az adókedvezményt e napot tartalmazó adóévben lehet utoljára érvényesíteni.

Az 1., 2. és 5. pont szerint adókedvezmény együttesen nem vehető igénybe a Tao törvény 24/A. §-a szerinti felajánlással és a 24/B. § szerinti jóváírással.

1. Filmalkotás és előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye

a) Mozgóképszakmai hatóság által kiállított támogatási igazolás

Az adóalanyok a részükre kiállított támogatási igazolásban szereplő összegig a támogatás juttatásának adóévében, és az azt követő nyolcadik adóévben (2017. január 1-jétől hatályos szabály), adókedvezményt vehetnek igénybe.

Ezen a jogcímen adókedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékának erejéig érvényesíthető.

Ha adózó rendelkezik támogatási igazolással, és a támogatott film jogosult a közvetett állami támogatásra, akkor nem kell növelni a ráfordításként elszámolt összeggel az adózás előtti eredményt.

Mozgóképszakmai hatóság által kiadott támogatási igazolás olyan okirat, amelyet a mozgóképszakmai hatóság a Mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (Mktv.) 2. § 23. pontja szerinti megrendelésre készült filmalkotás vagy az Mktv. 2. § 24. pontja szerinti nem megrendelésre készült filmalkotás támogatója részére állít ki, és amely tartalmazza a támogatást nyújtó adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét.

Mozgóképszakmai hatóság által egy filmalkotáshoz kiadott, kedvezményre jogosító támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a mozgóképszakmai hatóság által jóváhagyott közvetlen filmgyártási költség Mktv. 12. § (10) bekezdésében meghatározott részének 25 százalékát, azzal, hogy nem állítható ki igazolás, ha a filmalkotás az Mktv. rendelkezései szerint nem jogosult közvetett állami támogatásra.

Nem érvényesíthető az adókedvezmény abban az esetben, ha a filmalkotás az Mktv. rendelkezései szerint nem jogosult közvetett állami támogatásra.

Közvetett állami támogatásnak minősül az Mktv. szerint a mozgóképszakmai célok megvalósítását szolgáló támogatás, amely után a támogató külön jogszabályokban megállapított adó- és befektetési kedvezményeket vehet igénybe, valamint az állam által kamattámogatás útján támogatott, mozgóképszakmai célokat szolgáló hitelek.

b) Előadó-művészeti szervezetek támogatása

Az előadó-művészeti törvény (Emtv.) fogalom-meghatározása szerint előadó-művészeti szervezet az Előadó-művészeti Iroda által nyilvántartásba vett önálló jogi személyiségű színház, balett- vagy táncegyüttes, szimfonikus zenekar, énekkar, kamara-szimfonikus zenekar, kamarazenekar, amely alaptevékenységként előadó-művészeti színház-, tánc- vagy zeneművészeti tevékenységet lát el.

Ezen a jogcímen adókedvezmény a fejlesztési adókedvezménnyel csökkentett adó 70 százalékának erejéig érvényesíthető.

Az adókedvezmény a támogatás (juttatás) adóéve és az azt követő adóévek adójából, de 2017. január 1-jétől hatályos szabály alapján utoljára a támogatás (juttatás) naptári évét követő nyolcadik naptári évben lezáruló adóév adójából vehető igénybe.

Az előadó-művészeti szervezet részére adott támogatással – ha arról az adózó támogatási igazolással rendelkezik – nem kell növelni az adózás előtti eredményt, illetve a támogatás adókedvezményként is igénybe vehető.

A támogatónak az igazolás kiadását kérő kérelmet a következőkben tárgyalt kiegészítő támogatásnak az előadó-művészeti szervezet vagy a minisztérium fizetési számlájára történő átutalásától számított 90 napon belül nyújtja be a támogatási igazolás kiállítására jogosult szervnek (megyei kormányhivatalok).

2017. január 1-jétől hatályos szabályozás szerint a kiegészítő támogatás az adókedvezményre jogosító támogatási igazolásban meghatározott összeg társasági adókulccsal kiszámított értékének legalább 75 %-a, amelyet – a vállalkozás választása szerint - a kultúráért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagy a támogatási igazolás kiállításának alapjául szolgáló támogatásban részesülő előadó-művészeti szervezet részére kell megfizetni, legkésőbb a támogatás adóévére vonatkozó társasági adóbevallás benyújtására nyitva álló határidőig.

A határidő elmulasztása esetén adókedvezmény nem érvényesíthető.

A fizetett kiegészítő támogatással az adózás előtti eredményt növelni kell.

Tekintettel arra, hogy 2017. január 1-jétől egy adókulcs van, a pótlólagos kiegészítő támogatásra vonatkozó szabályok hatályukat vesztették.

A támogató a támogatás fejében ellenszolgáltatást nem kaphat, ennek ellenkezője esetében adókedvezmény érvényesítésére nem jogosult.

Egy előadó-művészeti szervezethez kapcsolódóan a tárgyévre kiadott támogatási igazolások, a megfizetett kiegészítő támogatások és a Tao törvény 24/A. § (18) bekezdése szerint kiállított igazolások együttes értéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet tárgyévi nettó jegybevételének 80 %-át és az 1,5 milliárd forintot.

2. Szövetkezetek adókedvezménye

A szövetkezet a Polgári Törvénykönyv alapján az adóévben képzett közösségi alap 6,5 százalékát adókedvezményként veheti igénybe.

3. Kis- és középvállalkozások adókedvezménye

A hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) megkötése adóévének utolsó napján kis- és középvállalkozás a hitelszerződés alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett, és kizárólag e célra felhasznált hitel (ideértve a felhasznált hitel visszafizetésére igazoltan felvett más hitelt) kamata után adókedvezményt vehet igénybe.

Az adókedvezmény mértéke a

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.