Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Kisgyermekkel otthon lévők kedvezményes foglalkoztatása

Garantált 2021.10.12, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény III. Fejezete 2021. július 1-jétől a „6. Kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete” alcímmel, ezen belül 35-52. §-okkal egészült ki, ami a gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban nem nagyszülőként részesülők számára lehetőséget biztosít arra, hogy a tagok rugalmas keretek között, kedvező feltételekkel bekapcsolódhassanak, visszatérhessenek a foglalkoztatásba, illetve közösséghez tartozhassanak. További cél, hogy a szövetkezet hozzásegítse tagjait a kisgyermekek gondozásához, neveléséhez kapcsolódó tudás- és ismeretanyag megszerzéséhez, valamint a tagok közötti tapasztalatcsereéhez.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének csak természetes személy tagjai lehetnek, mégpedig legalább 90 százalékban olyanok, akik nem nagyszülőként gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesülnek és vállalják a szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének alapításkor, illetve belépéskor a tagsági jogviszony létrehozatalának feltétele az alapszabályban meghatározott mértékű pénzbeli, illetve nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás teljesítése. A szövetkezet közgyűlésén a vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül minden tagnak egy szavazata lesz, egyebekben a döntéshozatalra a Ptk. vonatkozó szabályai irányadók.

A taggá válás önkéntes, azt kérelmezni kell, amelyben a jelentkező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy

  • a szövetkezet tagjává kíván válni,
  • gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozást segítő ellátásban részesül és ezt igazolja,
  • a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja,
  • vállalja a szövetkezet tevékenységében való személyes közreműködést,
  • vállalja a szövetkezet alapszabályában meghatározott vagyoni hozzájárulás teljesítését,
  • élni kíván a tagoknak nyújtott előnyökkel, igénybe kívánja venni a tagoknak biztosított szolgáltatásokat.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete minden olyan tevékenységet gyakorolhat, amelyet jogszabály nem tilt és egybeesik azon célkitűzésekkel, amelyeket a javasolt törvény e szövetkezetek számára előír.

A tagok számára a kisgyermekek gondozására, nevelésére irányuló tudásanyag, bővítésének, tapasztalat megszerzésének fedezetére a szövetkezetnek ún. ismeretfejlesztési és edukációs alapot kell képeznie, amely a tagok között nem osztható fel, és a szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén – a hitelezőkkel való elszámolást követően – csak az alapszabály rendelkezése szerinti más kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének vagy szövetkezeti érdekképviseleti szervezetnek adható át.

Az ismeretfejlesztési és edukációs alap igénybevételére és felhasználására vonatkozó részletszabályokat a közgyűlés által meghatározott főbb elvek alapján az alapszabályban kell meghatározni. Az alapból nyújtott szolgáltatás nem vehető figyelembe nyereségből való részesedésként és a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó elszámolás során. Egyebekben pedig a Ptk. közösségi alapra irányadó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete által nyújtott szolgáltatásokért szolgáltatási díjat kell fizetni. A szövetkezet éves nettó árbevételének legalább 85 százalékát a tagok között személyes közreműködésük mértékével arányosan kell felosztani. A személyes közreműködés konkrét tartalmát, módját és ellentételezését a taggal kötött tagsági megállapodásban kell rögzíteni.

A személyes közreműködés a szövetkezet által harmadik személy részére nyújtott szolgáltatás (a továbbiakban: külső szolgáltatás) keretében is teljesíthető az erre vonatkozó írásbeli megállapodás alapján.

A külső

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.