Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

P16667: Pénzügyi lízing a lízingbe vevőnél

Garantált 2017.11.13, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

4.377 P16667: Pénzügyi lízing a lízingbe vevőnél

Bonácz Zsolt

4.377 P16667: Pénzügyi lízing a lízingbe vevőnél

A számviteli elszámolások során megkülönböztetjük a pénzügyi lízinget és az operatív lízinget, utóbbit a hazai jogszabályoknak megfelelően bérleti ügyletként kezeljük. A pénzügyi lízingen belül számviteli szempontból nincs jelentősége annak, hogy nyílt végű, vagy zárt végű a konstrukció, ez csak az általános forgalmi adó elszámolása miatt lényeges.

A pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbe adó a lízingbe vevő igényei szerint beszerzett és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbe vevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére. A szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, a lízingbe vevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

Az ügylet elszámolásához el kell különíteni a nyílt végű (a szerződésben csak opciót, elővételi jogot kap az eszköz megvásárlására a lízingbe vevő) és zárt végű (a szerződés időtartamának végén a lízingbe vevő megszerzi a tulajdonjogot) lízinget.

Zárt végű pénzügyi lízing esetében az áfa elszámolás és a számviteli elszámolás egybeesik, azonos a teljesítés napja is, amelytől kezdve a lízingbe vevő rendelkezési jogot szerez és a terméket birtokba veszi. A zárt végű pénzügyi lízing esetén a lízingbe adó a teljesítés (a birtokba adás napjával) a lízingelt eszköz eladási áráról számlát állít ki, a számlában felszámítja a fizetendő általános forgalmi adót.

Az Áfa törvény szerint, a szolgáltatásnyújtás minden olyan ellenérték fejében végzett tevékenység, amely nem minősül termékértékesítésnek. Így, ha a lízingszerződésben egyértelműen nem rögzítették a tulajdonjog bérlő (lízingbevevő) általi megszerzését, akkor a pénzügyi lízing, az Áfa törvény szerint nem minősül termékértékesítésnek, azaz nyílt végű pénzügyi lízing.

Nyílt végű pénzügyi lízing esetében az eszköz lízingbeadását a számviteli előírások szerint termékértékesítésként kell elszámolni a fizetendő áfa felszámítása nélkül, azaz a lízingbevétel eszközbeszerzésként elszámolandó a lízingbe adó által kiállított számla alapján.

Fentiek alapján a szolgáltatás ellenértékét, vagyis a lízingdíjat a bérbeadás szabályai szerint kell számlázni úgy, hogy a számla külön tételben tartalmazza a törlesztő részletet és annak általános forgalmi adóját, továbbá a kamatot, ami mentes az általános forgalmi adó alól.

Nyílt végű pénzügyi lízing szerződés kötése esetén, tehát az általános forgalmi adó nem egy összegben kerül felszámításra és kiszámlázásra, hanem a futamidő során a törlesztő részletek összegéhez igazodva, ami finanszírozás szempontjából kedvező megoldás lehet. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy az eszköz lízingbe vételekor már van információ az általános forgalmi adó várható összegére vonatkozóan, így amennyiben az eszköz beszerzéséhez kapcsolódó általános forgalmi adó nem helyezhető levonásba, annak összegével meg kell növelni a bekerülési értéket. Az általános forgalmi adó összege miatti kötelezettség nem minősül pénzügyi lízinggel kapcsolatos kötelezettségnek, így azt elkülönített főkönyvi számlán indokolt elszámolni, azonban figyelembe kell venni a törlesztési ütemezést, amelyhez az áfa elszámolás is kapcsolódik, azaz az áfa összegének egy része egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell, hogy kimutatásra kerüljön.

A lízingbevevőnek olyan analitikus nyilvántartást célszerű kialakítani, amelyből megállapíthatók a következők:

  • a lízingbe adó megnevezése, azonosító adatai

  • a lízingelt eszköz adatai

  • a lízingdíj összege

  • a lízing

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.