Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Példa a támogatásokkal, adott kölcsönökkel, egyéb követelésekkel kapcsolatos elszámolásokra

Archívum 2018.08.02, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

5.3.4.3 Példa a támogatásokkal, adott kölcsönökkel, egyéb követelésekkel kapcsolatos elszámolásokra

Sinka Júlia

5.3.4.3 Példa a támogatásokkal, adott kölcsönökkel, egyéb követelésekkel kapcsolatos elszámolásokra

Egy gazdasági társaság (kft.) egyéb követeléseket érintő gazdasági eseményei:

1. A vállalkozás tevékenysége bővítéséhez eszközöket szerez be. A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás összege 20.000.000 Ft. A támogatás igénylésének kedvező elbírálásáról március 14-én érkezett meg az értesítés.

2. A termékértékesítéssel kapcsolatos fogyasztói árkiegészítés összege április hónapban 3.000.000 Ft.

3. Az áprilisi adóbevallás mellékleteként a kft. átvezetési kérelmet nyújtott be az NAV-nak, amelyben az árkiegészítés teljes összegének áfa folyószámlára történő átvezetését kérte.

4. A vállalkozás mezőgazdasági tevékenységet is folytat, mezőgazdaságból származó termékeit exportálja. A kft. 1.000.000 Ft-os exporttámogatást igényelt, aminek elfogadásáról május 25-én értesítették. A kedvezőtlen termelési feltételek kompenzálására 2.000.000 Ft támogatást kap a vállalkozás, amelyről szóló értesítés május 31-én érkezett meg.

5. Június 10-én befolyt a beruházási támogatás teljes összege az elszámolási betétszámlára.

6. Június 27-én a kft. egyik dolgozója 20.000 Ft fizetési előleget vett fel, amelyet a havi bér kifizetésekor fizet vissza.

7. A kft. anyagbeszerzője július 5-én utólagos elszámolásra 100.000 Ft költségelőleget vett fel a házipénztárból a Házipénztár kezelési szabályzatnak megfelelően elvégzett engedélyezések után.

8. Július 15-én a dolgozó elszámolt a felvett előleggel a következő költségszámlák egyidejű benyújtásával:

  • postaköltség 10.000 Ft,

  • nyomtatvány, irodaszer beszerzés 27%-os áfá-val növelt összege 86.000 Ft.

9. A vállalkozás augusztus 1-jén 8 hónapos lejáratra 2.000.000 Ft-ot ad kölcsön egy másik, nem részesedési viszonyban levő vállalkozásnak 15%-os kamatra.

Feladat: az időszak gazdasági eseményeinek könyvelése.

Megoldás:

1. Március 14-én nem könyveljük a beruházási támogatást, pénzügyi teljesítéskor vesszük nyilvántartásba (június 10-én).

2. Április 30-án a fogyasztói árkiegészítés könyvelése:

T 362. Költségvetési kiutalási igények 3.000.000 Ft

K 91–92. Belföldi értékesítés árbevétele 3.000.000 Ft

3. Május 20-án az árkiegészítés összegének átvezetése az áfa folyószámlára:

T 468. Áfa pénzügyi elszámolása számla 3.000.000 Ft

K 363. Költségvetési kiutalási igények teljesítése 3.000.000 Ft

4. Május 25-én az exporttámogatás főkönyvi elszámolása:

T 362. Költségvetési kiutalási igények 1.000.000 Ft

K 9664. Adóhatóságtól, jogszabály által meghatározott szervezettől igényelt (járó) támogatás, juttatás 1.000.000 Ft

Május 31-én a kedvezőtlen termelési feltételek miatt igényelt és jóváhagyott dotáció nyilvántartásba vétele:

T 362. Költségvetési kiutalási igények 1.000.000 Ft

K 966. Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott támogatás, juttatás 1.000.000 Ft

5. Június 10-én a befolyt beruházási támogatás könyvelése:

T 384. Elszámolási betétszámla 20.000.000 Ft

K 9686.Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 20.000.000 Ft

A fejlesztési célra, visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás időbeli elhatárolása:

T 9686. Véglegesen, fejlesztési célra kapott támogatás 20.000.000 Ft

K 4832. Fejlesztési célra kapott támogatások elhatárolása 20.000.000 Ft

A passzív időbeli elhatárolást (halasztott bevételt) a fejlesztés során megvalósított eszköz beszerzési értékének, illetve beszerzési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell feloldani.

6. Június 27-én a felvett fizetési előleg könyvelése:

T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 20.000 Ft

K 381. Pénztár 20.000 Ft

Június 30-án a bérfeladáskor könyvelendő a felvett előleg megszüntetése a jövedelemelszámolási számla egyidejű csökkentésével:

T 471. Jövedelemelszámolási számla 20.000 Ft

K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 20.000 Ft

7. Július 5-én az utólagos elszámolásra felvett előleg nyilvántartásba vétele:

T 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 100.000 Ft

K 381. Pénztár 100.000 Ft

8. Július 15-én az előlegként felvett pénzeszköz visszavételezése a házipénztárba:

T 381. Pénztár 4.000 Ft

K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 4.000 Ft

A postaköltségek elszámolása:

T 527. Postai és távközlési szolgáltatások költségei 10.000 Ft

K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 10.000 Ft

A nyomtatvány és irodaszer beszerzés ellenértékének főkönyvi könyvelése:

T 514. Nyomtatványok, irodaszerek költségei 67.717 Ft

T 466. Előzetesen felszámított áfa 18.283 Ft

K 361. Munkavállalókkal szembeni követelések 86.000 Ft

A vállalkozások gyakorlatában sokszor előfordul, hogy a munkavállalóik, tisztségviselőik, ügyvezetőik a cég házipénz¬tárából készpénzt vesznek fel, abból megvásárolják a kívánt eszközt, igénybe veszik a kívánt szolgáltatást, majd a felvett összeggel elszámolnak.

A vállalkozásoknak pénzkezelési szabályzatukban kell rögzíteniük, hogy a házipénztár hogyan, milyen fizikai formában létezik és a pénztárból történő ki- és befizetéseknek milyen bizonylati szabályai vannak.

Ennek figyelembevételével, a házipénztárból a beszerzéshez szükséges (illetve azt meghaladó) összeget ki kell adni, és azt elszámolásra kiadott összegként a készpénzállomány csökkenésével egy időben munkavállalóval (illetve azzal a személlyel, aki a készpénzt felvette, és a beszerzést intézi) szembeni követelésként (egyéb követelésként) kell könyvelni. A kiadott összegről késedelem nélkül, a pénzmozgással egyidejűleg bizonylatot kell kiállítani.

A beszerzés megtörténtével a munkavállaló a felvett összeggel elszámol. A megmaradt összeget a házipénztárba befizeti, amelyről bizonylatot kap. A kapcsolódó könyvelési tétel a felvételkor könyveltek fordítottja lesz, azaz pénznövekedéssel szemben a követelés csökkenése, a visszafizetett összegben.

A különbségként adódó beszerzési értékről pedig a munkavállalónak szintén készpénzes bizonylattal kell rendelkeznie, amely alapján az elszámolásra felvett összeg felhasználása, a beszerzés bizonyítható.

A vásárlásra elköltött összeg könyvvitele: a vásárolt eszköznek, az igénybe vett szolgáltatásnak megfelelő eszköz, költség vagy ráfordítás növekedésével párhuzamosan a munkavállalóval szembeni kötelezettség keletkezik, amit pénzügyileg rendezni kellene, ha az ügylet fedezete nem a már előlegként felvett összeg lenne. Az előleg korábbi kifizetéséből eredő követelését ezért a vállalkozás csökkenti a beszerzett eszköz, szolgáltatás értékét – a beszerzést végző személlyel szembeni kötelezettséget- igazoló bizonylatok szerint elszámolható összeg. Azaz a munkavállalóval szembeni, a beszerzett tétel értékének összegében fennálló kötelezettséget és az elszámolásra kiadott, még vissza nem fizetett előleg összegében fennálló

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.