Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Tanulmányi szerződés

2023.09.14, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

A tanév kezdetén aktuális téma, így talán nem haszontalan, ha röviden foglalkozunk a foglalkoztató a munkavállalók képzésében való anyagi részvételével.

Munkajogi szempontból a képzések két csoportra oszthatóak: a munkáltató által elrendelt, illetve a munkavállaló által önkéntesen vállalt képzésre. 

Ez utóbbi esetben lehet csak szó tanulmányi szerződés létesítéséről. 

Az Mt. (2012. évi I. törvény) 229. szakaszának (1) bekezdése értelmében a  tanulmányi szerződésben a munkáltató vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a munkavállaló pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de legfeljebb öt éven – keresztül munkaviszonyát felmondással nem szünteti meg. 

A munkaviszonyban töltött idő számításánál – eltérő megállapodás hiányában – a 115. § (2) bekezdése megfelelően irányadó, például tehát a szülési szabadság vagy a GYES tartama is beleszámít az 5 éves időszakba. 

Nem köthető tanulmányi szerződés  
a) munkaviszonyra vonatkozó szabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá, ha
b) a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a munkavállalót.

A munkavállaló mentesül a tanulmányi szerződésből folyó kötelezettsége alól, ha a munkáltató lényeges szerződésszegést követ el.

A munkáltató elállhat a tanulmányi szerződéstől és a nyújtott támogatást visszakövetelheti, ha a munkavállaló a tanulmányi szerződésben foglaltakat megszegi. 

Szerződésszegésnek minősül az is, ha a munkaviszony megszüntetésének indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartása. A visszatérítési kötelezettség arányos, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét nem tölti le.

A tanulmányi szerződést a fél azonnali hatállyal felmondhatja, ha körülményeiben olyan lényeges változás következett be, amely a kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az aránytalan sérelemmel járna. 

A munkavállaló felmondása esetén a munkáltató a nyújtott támogatást visszakövetelheti. A visszafizetendő összeget arányosan kell megállapítani, ha a munkavállaló a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét töltötte le. 

A munkáltató felmondása esetén viszont a támogatás nem követelhető vissza.

A támogatás adójogi szempontból szintén két részre bontható: iskolarendszerű képzésre vagy nem iskola rendszerű képzésre. 

Iskolarendszeren kívüli képzésről az Szja. (1995. évi

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.