Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Társasági adóalap

Garantált 2017.11.10, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

2.2.5 Társasági adóalap

Bonácz Zsolt

2.2.5 Társasági adóalap

Belföldi illetőségű adózó (a belföldi személy és a belföldi illetőségű adózónak minősülő külföldi személy) és külföldi vállalkozó esetében az adózás előtti eredmény, módosítva a törvény 7., 8., 16., 18. és a 28. §-okban, valamint a VII. fejezetben foglalt ún. csökkentő - és növelő tételekkel.

A belföldi illetőségű adózó és a külföldi vállalkozó az adózás előtti eredményt a beszámoló – ha az adóévre vonatkozó beszámoló készítésére az adóévről készítendő bevallás határidejéig nem kötelezett, könyvviteli zárlat – alapján állapítja meg.

Ha az éves beszámolót, a könyvviteli zárlatot az IFRS-ek szerint állította össze az adóalany, akkor az adóalap meghatározásánál a Tao törvény II/A. fejezetében foglaltakat is figyelembe kell venni.

Ezeket a rendelkezéseket az alábbi adózók tekintetében a következő előírások figyelembe vételével kell alkalmazni:

A külföldi vállalkozó a társasági adó alapját valamennyi belföldi telephelyére együttesen, míg belföldi fióktelepére fióktelepenként külön-külön állapítja meg. Az árbevétel, a bevétel, a költség és a ráfordítás elszámolásánál úgy kell eljárni, mintha a telephely a külföldi vállalkozótól független vállalkozás lenne.

A külföldi vállalkozónak a belföldi telephelyre meghatározott adózás előtti eredményét:

  • csökkenti a székhelyén és bármely telephelyén az adóévben felmerült üzletvezetési és általános ügyviteli költségből, ráfordításból (kivéve a külföldön felmerült adót) a telephelyre arányosan jutó összeg, azzal, hogy ez az arány nem haladhatja meg a telephely által elszámolt összes árbevételnek, bevételnek a külföldi vállalkozó összes árbevételéhez, bevételéhez viszonyított arányát;

  • növeli a telephelynél az adóévi adózás előtti eredmény terhére elszámolt valamennyi üzletvezetési és általános ügyviteli költség, ráfordítás;

  • növeli az adóévben a telephely közvetítésével elért, de a telephelynél közvetlenül el nem számolt árbevétel, bevétel 5 százaléka.

Az alapítvány, a közalapítvány, a köztestület, az egyházi jogi személy (feltéve, hogy az adóév utolsó napján ennek minősül), a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, az MRP, a közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény, a szociális szövetkezet, a vízitársulat adóalap meghatározásának speciális, kiegészítő szabályait a Tao törvény 9–14. §-ai tartalmazzák, feltéve, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény megfelelő alkalmazásával elsődlegesen gazdasági vállalkozási tevékenységet végző szervezetnek nem minősül.

A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás [Tao törvény 4. 30/a) pont], szabályozott ingatlanbefektetési társaság [Tao törvény 4. 30/c) pont] és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság [Tao törvény 4. 30/b) pont] esetén a társasági adó alapját a Tao törvény 15. §-a alapján kell meghatározni.

Ingatlannal rendelkező társaság tagjának esetében az adóalap a részesedés elidegenítésekor, illetve a társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor az ellenértéknek a részesedés szerzési értékével és a szerzéshez vagy a tartáshoz kapcsolódó, igazolt kiadásokkal csökkentett pozitív összege.

Elidegenítésnek minősül az értékesítés, a nem pénzbeli hozzájárulásként történő juttatás, valamint a térítés nélküli átadás.

Ellenértéknek minősül:

  • eladáskor a szerződés szerinti ellenérték, kapcsolt vállalkozás részére történő elidegenítéskor a szokásos piaci érték,

  • nem pénzbeli hozzájárulásként történő rendelkezésre bocsátáskor a létesítő okirat szerinti szerződésben meghatározott érték, kapcsolt vállalkozás részére történő rendelkezésre bocsátáskor a szokásos piaci érték,

  • ellenérték nélküli átadáskor a piaci érték,

  • jegyzett tőke kivonás útján történő leszállításakor a bevont részesedés névértéke fejében átvett (járó) eszközök értéke.

Társasági adóalap minimuma

Amennyiben az adózás előtti eredménye vagy a társasági adóalap közül a nagyobb érték nem éri el az összes bevételnek az alábbi tételekkel csökkentett, valamint növelt összegének 2 %-át, akkor az adózó

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.