Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Védőital juttatása, italautomata ingyenes használata

Garantált 2021.01.21, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a cég által biztosított ingyenes ásványvíz-, üdítőital-, kávé-fogyasztás, a munkahelyen felállított ital-automata ingyenes használata miatt keletkezik-e adókötelezettség. Ez attól függ, hogy a munkahelyi körülmények és a fogyasztható italok megfelelnek-e a védőitalra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Az Szja törvény 4. § (2a) bekezdése alapján rendkívül széles azoknak az adókötelezettséggel nem járó juttatásoknak a köre, amelyeket a munkáltató, illetve bármely (például megbízási) jogviszonyban a foglalkoztató adhat a munkavállalói, illetve a tevékenységében közreműködő magánszemélyek részére. A rendelkezés kimondja, hogy nem keletkezik bevétel többek között a biztonságos és egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek a munkavédelemről szóló törvény (Mvt.) előírásai szerint történő biztosítása miatt, még akkor sem, ha nem zárható ki az adott termék vagy szolgáltatás magáncélú hasznosítása, igénybevétele. E juttatásoknak csak a cégek költségviselő képessége szab határt, adózási szempontból nincs korlátozás. 

Az Szja törvény 1. számú mellékletének 8.8. alpontja külön is megerősíti a nem pénzben kapott juttatások közül a jogszabály által előírt védőeszközök adómentességét. Az Mvt. kötelezően előírja, hogy ha a munkahelyiségben műszakilag megoldhatatlan az elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegő vagy klíma biztosítása, a munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt alkalmazni, illetve védőitalt kell juttatni. A szabadtéri munkahelyen a munkavállalók időjárás elleni védelméről a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal kell gondoskodni. 

A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény felhatalmazása alapján kiadott 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet tartalmaz kötelező szabályokat.

A védőitalra vonatkozó kötelező előírások a rendelet 7. §-ának a helyiségek, terek hőmérsékletére vonatkozó rendelkezések tartalmazzák.

Ezek szerint a munkaterületeket befogadó helyiségek hőmérsékletének – figyelembe véve a munka jellegét és az ott dolgozó munkavállalók fizikai megterhelését is – a amunkavégzés teljes időtartama alatt, az emberi szervezet számára megfelelőnek kell lennie. A pihenőhelyeken, a különféle szolgálati feladatokat ellátó személyzet helyiségeiben, az egészségügyi létesítményekben, az étkezdékben és az elsősegélyhelyeken biztosítani kell az ilyen helyiségek rendeltetésének megfelelő hőmérsékletet. Olyan ablakokat, tetőablakokat és üvegfalakat kell alkalmazni, amelyek a munka és a munkahely jellegének megfelelően megóvnak az erős napsugárzás hatásaitól.

A zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülő munkánál 0,5 m magasságban a rendelet 2. számú melléklete szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani. A munkahelyek klímájának mérését és értékelését

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.