LEGÚJABB CIKK

Devizás számlák az áfa rendszerébenZároltGarantált

2014.07.22, Forrás: DashoferHU
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vállalkozások devizában állítják ki a számláikat, vagy megrendelőik devizában fizetik azt ki. Nem minden esetben beszélhetünk azonban devizás számlákról, lehet, hogy a számlát akkor is forintban kell kiállítani, ha az ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Megkezdődött a folyószámla-kivonatok és a késedelmi pótlékértesítők kiküldése

2014.07.21, Forrás: NAV (http://www.nav.gov.hu/)
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2014. július 21-től megkezdte a 2013. évre vonatkozó folyószámla-kivonatok és a késedelmipótlék-értesítők kiküldését. Október végéig több mint másfél millióan kapnak értesítést az adóhivataltól. A folyószámla-kivonatok ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Munkaviszony létesítése nyugdíj mellettZárolt

2014.03.14, Zoltán Matyóka, Forrás: Verlag Dashöfer
Gyakorlatorientált előadás felvételről, mely a különböző nyugellátások melletti foglalkoztatást, valamint a keresőtevékenység munkavállalói és munkaadói szempontjait járja körül. Témáink: Korhatár alatti nyugdíjak, ellátás megszüntetés munkavégzéskor, ... teljes szöveg
Kapcsolódó

Döntés az értékelési módszerekhez kapcsolódó határértékekrőlZároltGarantált

2013.08.13, Dr. Printz János, Forrás: Verlag Dashöfer
Az államháztartás szervezetének az eszközök év végi értékeléséhez meg kell határoznia, hogy az eszközök év végi értékelésekor az adott eszköz piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet mikor tekinti jelentős összegűnek , és ezért azt az ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Az előleg visszatérítésének minősülő speciális esetekZároltGarantált

2013.08.01, Bonácz Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Alkalmazási terület Az adóhatóság jogértelmezése szerint az előleg visszafizetéseként kell kezelni minden olyan esetet is, amikor az előlegként megfizetett összeggel való rendelkezés jogcíme utólag megváltozik, valamint a felek valamely ügylettel ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó
LEGOLVASOTTABB CIKK

A számlázás szabályaiZároltGarantált

2012.10.12, Bonácz Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Számlázásról rendelkező jogszabályi rendelkezések A számlázással kapcsolatos szabályokat az Áfa tv. X. fejezete (159-178. §) tartalmazza. Az Áfa törvényen kívül más törvény is előír a számlázással kapcsolatban további ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A választás kijavítása

2014.06.06, Kovácsné Álmosdy Judit, Forrás: Verlag Dashöfer
Azt gondoltam, hogy mostanra már megismertem a legfontosabb 2014-es változásokat a legfőbb adótörvényekben. Nem így van, mert még mindig vannak felfedezhető rejtett örömök. Az adóhatóság hallgatása pedig egyenesen akadályozza az adózók jogkövető magatartásának ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A számviteli politikaZároltGarantált

2005.02.01, Madarasiné Szirmai Andrea, Forrás: Verlag Dashöfer
Az IAS 1. A pénzügyi kimutatások formája és tartalma standard előírja, hogy a kiegészítő mellékletet el kell készíteni. A többi standard igen részletes kiegészítő információk bemutatását teszi kötelezővé, valamint az IAS 1. megfogalmazza azt is, hogy a ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Még mindig nem merünk sima PDF-ben számlázni

2014.06.24, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Az EU számlázási irányelve alapján Magyarország is megszüntette az elektronikus aláírási kötelmet, mégis lépten-nyomon beleütközhetünk abba, hogy az informatikai szolgáltatók továbbra is erőltetik a digitálisan aláírt elektronikus számlát. A hiba oka egy ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Számlázás és bizonylatolás a számviteli törvény és az Áfa törvény tükrébenZároltGarantált

2013.05.01, Kardos Barbara, Forrás: Verlag Dashöfer
A vállalkozások tevékenységének adóhatósági ellenőrzése során a gazdasági események megtörténtét igazoló bizonylatok alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelése kerül előtérbe. Az ellenőrzés kiterjedhet, mind a beérkező, mind a kimenő számlákra. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Korszerű számlázás - bejelentési kötelezettség

2014.07.11, Kovácsné Álmosdy Judit, Forrás: Verlag Dashöfer
A Magyar Közlöny ez évi 89. számában június 30-án jelent meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről. A rendelet főszabályként 2014. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók könyvelők számáraZároltGarantált

2012.09.30, Kneitner Lea, Forrás: Verlag Dashöfer
2004. május 1-jével csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, mellyel igen szélesebb körben váltak elérhetővé a támogatások, ezért szükséges kiemelten foglalkozni az elszámolhatósági kérdésekkel. Az elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat több szempontból ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A kamara dönt, az adóhatóság ugrik

2014.07.03, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Az adóhatóság számára jogszabály írja elő, hogy a hatáskörébe utalt esetekben, mérlegelés nélkül intézkednie kell a végrehajtás lefolytatása iránt. Ez a jogilag hibátlan megfogalmazás azonban teljesen másként fest, ha a közel százezer megkeresést küldenek a ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon díjának elszámolásaZároltGarantált

2011.10.12, Baloghné Gáspár Anikó, Forrás: Verlag Dashöfer
2011. január 1-jétől változatlanul a helyi és távolsági távbeszélő szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás esetén a le nem vonható előzetesen felszámított adó aránya 30 százalék. Ezzel értelemszerűen a levonható általános forgalmi adórész 70 százalék. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Alanyi adómentesség egyéni vállalkozónál

2014.06.17, Kovácsné Álmosdy Judit, Forrás: Verlag Dashöfer
A szakmai fórumon találtam a következő megválaszolatlan kérdést: "Egy egyéni vállalkozó web áruházat üzemeltet. Jelenleg alanyi mentes. Sajnos a bevételei jelentős részét az általa kiállított számlán feltüntetett postaköltség jelenti. A számlát megbontva külön ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó
LEGKERESETTEBB TÉMÁK
AKTUÁLIS KÉPZÉSEK
  • US GAAP Manager
    szeminárium - 2014 április 14-15. és 24-25.
    Bűdy Zoltán
  • IFRS Manager
    szeminárium - 2014 május 7-8. és 14-15.
    Dr. Rózsa Ildikó