LEGÚJABB CIKK

Panasztörvény - jogos érdekek jogos védelmeZároltGarantált

2014.08.28, Forrás: DashoferHU
2014. január 1. napjával hatályba lépett a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény, röviden „Panasztörvény” amely lehetőséget egyéni érdek vagy közösséget ért jogsérelem kivizsgálására. A panasz vagy közérdekű bejelentés olyan ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Reklámadó: már több mint egymilliárdot fizetett be az RTL

2014.08.28, Forrás: Napi.hu (http://www.napi.hu/)
Az RTL-csoport összesen 1,054 milliárd forintot, ebből az RTL Klub (Magyar RTL Zrt.) 845,7 millió forintot fizetett ki reklámadóként - írta a Világgazdaság a társaságtól kapott tájékoztatás alapján. A Nemzetgazdasági Minisztérium korábban azt közölte a lappal, ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Munkaviszony létesítése nyugdíj mellettZárolt

2014.03.14, Zoltán Matyóka, Forrás: Verlag Dashöfer
Gyakorlatorientált előadás felvételről, mely a különböző nyugellátások melletti foglalkoztatást, valamint a keresőtevékenység munkavállalói és munkaadói szempontjait járja körül. Témáink: Korhatár alatti nyugdíjak, ellátás megszüntetés munkavégzéskor, ... teljes szöveg
Kapcsolódó

Döntés az értékelési módszerekhez kapcsolódó határértékekrőlZároltGarantált

2013.08.13, Dr. Printz János, Forrás: Verlag Dashöfer
Az államháztartás szervezetének az eszközök év végi értékeléséhez meg kell határoznia, hogy az eszközök év végi értékelésekor az adott eszköz piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözetet mikor tekinti jelentős összegűnek , és ezért azt az ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Az előleg visszatérítésének minősülő speciális esetekZároltGarantált

2013.08.01, Bonácz Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Alkalmazási terület Az adóhatóság jogértelmezése szerint az előleg visszafizetéseként kell kezelni minden olyan esetet is, amikor az előlegként megfizetett összeggel való rendelkezés jogcíme utólag megváltozik, valamint a felek valamely ügylettel ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó
LEGOLVASOTTABB CIKK

Pályázatokkal kapcsolatos tudnivalók könyvelők számáraZároltGarantált

2012.09.30, Kneitner Lea, Forrás: Verlag Dashöfer
2004. május 1-jével csatlakozott Magyarország az Európai Unióhoz, mellyel igen szélesebb körben váltak elérhetővé a támogatások, ezért szükséges kiemelten foglalkozni az elszámolhatósági kérdésekkel. Az elszámolásokkal kapcsolatos feladatokat több szempontból ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Korszerű számlázás - bejelentési kötelezettség

2014.07.11, Kovácsné Álmosdy Judit, Forrás: Verlag Dashöfer
A Magyar Közlöny ez évi 89. számában június 30-án jelent meg a 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről. A rendelet főszabályként 2014. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A számlázás szabályaiZároltGarantált

2012.10.12, Bonácz Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Számlázásról rendelkező jogszabályi rendelkezések A számlázással kapcsolatos szabályokat az Áfa tv. X. fejezete (159-178. §) tartalmazza. Az Áfa törvényen kívül más törvény is előír a számlázással kapcsolatban további ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Tömeges meghibásodás várható az online pénztárgépeknél?

2014.08.12, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Legalábbis ez következik az NGM rendeletéből, amelyben több rendelkezés frissítésével egyértelműsítették a helyzetet. A rendelet egészen részletese előírásokkal készül a gépek tömeges meghibásodására is. Mit tudhat az NGM? Az online pénztárgépek kapcsán egészen ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A számviteli politikaZároltGarantált

2005.02.01, Madarasiné Szirmai Andrea, Forrás: Verlag Dashöfer
Az IAS 1. A pénzügyi kimutatások formája és tartalma standard előírja, hogy a kiegészítő mellékletet el kell készíteni. A többi standard igen részletes kiegészítő információk bemutatását teszi kötelezővé, valamint az IAS 1. megfogalmazza azt is, hogy a ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

A kamara dönt, az adóhatóság ugrik

2014.07.03, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Az adóhatóság számára jogszabály írja elő, hogy a hatáskörébe utalt esetekben, mérlegelés nélkül intézkednie kell a végrehajtás lefolytatása iránt. Ez a jogilag hibátlan megfogalmazás azonban teljesen másként fest, ha a közel százezer megkeresést küldenek a ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon díjának elszámolásaZároltGarantált

2011.10.12, Baloghné Gáspár Anikó, Forrás: Verlag Dashöfer
2011. január 1-jétől változatlanul a helyi és távolsági távbeszélő szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás esetén a le nem vonható előzetesen felszámított adó aránya 30 százalék. Ezzel értelemszerűen a levonható általános forgalmi adórész 70 százalék. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Gondban van, aki MICRO JOTA M pénztárgépet rendelt

2014.08.13, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Az Alt Cash Kft "károsultjait” arra kötelezte a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy nagyon rövid határidőn belül mutassák be irataikat és rendeljenek másik pénztárgépet. A NAV összegyűjtötte az igényeket és továbbította azokat. Nagyon sokan a MICRO JOTA M gépet ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Számlázás és bizonylatolás a számviteli törvény és az Áfa törvény tükrébenZároltGarantált

2013.05.01, Kardos Barbara, Forrás: Verlag Dashöfer
A vállalkozások tevékenységének adóhatósági ellenőrzése során a gazdasági események megtörténtét igazoló bizonylatok alaki és tartalmi követelményeknek való megfelelése kerül előtérbe. Az ellenőrzés kiterjedhet, mind a beérkező, mind a kimenő számlákra. ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó

Jobban terjedhetne az online számlázás

2014.07.01, Ruszin Zsolt, Forrás: Verlag Dashöfer
Miután Magyarországon már nincs a számlán kapcsán elektronikus aláírási kötelem, így az ingyenes, vagy minimális költséggel üzemeltethető, akár felhőalapú számlázásnak a térnyerése időszerűvé vált, ennek útjában csupán az idejétmúlt megszokások és a makacsul ... teljes szöveg
A dokumentum előfizetőknek elérhető: AF free | AF profi | AF profi (2)
Kapcsolódó
LEGKERESETTEBB TÉMÁK
AKTUÁLIS KÉPZÉSEK
  • US GAAP Manager
    szeminárium - 2014 április 14-15. és 24-25.
    Bűdy Zoltán
  • IFRS Manager
    szeminárium - 2014 május 7-8. és 14-15.
    Dr. Rózsa Ildikó