Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

Példa követelés értékvesztés, behajthatatlan követelés társasági adóalap módosítására

Garantált 2018.08.02, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

5.3.4.8 Példa követelés értékvesztés, behajthatatlan követelés társasági adóalap módosítására

Sinka Júlia

5.3.4.8 Példa követelés értékvesztés, behajthatatlan követelés társasági adóalap módosítására

Egy kft. a készleteiről év közben folyamatos mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet. Az értékesítéshez szükséges készletek rendelkezésre állnak.

A kft. a számviteli politikájában a devizás eszköz- és forrástételek értékelésére a választott hitelintézet középárfolyamát választotta.

Az év végén keletkező összevont árfolyamkülönbözet a vállalkozás számviteli politikája alapján 200.000 Ft felett jelentős.

A vállalkozás összköltség eljárású eredménykimutatást készít és csak költségnemenkénti költségelszámolást alkalmaz.

A kft. tárgyidőszaki követeléseivel kapcsolatos gazdasági események a következők:

1. A kft. az egyik belföldi vevő részére 1.200 db készterméket értékesített, amelynek

 • előállítási önköltségen számított értéke 112.500 Ft/db

 • eladási ára 150.000 Ft/db + 27% áfa

A vevő a készterméket átvette, a teljesítést elismerte.

2. A kft. az egyik külföldi leányvállalata részére 900 db készterméket értékesített, amelynek

 • előállítási önköltségen számított értéke 18.000.000 Ft

 • devizaszámla szerinti értéke 96.000 EURO

A külföldi leányvállalat a teljesítést elismerte, a készterméket átvette.

Szerződés szerint a kft-t terheli a külföldi útszakaszra eső szállítási és rakodási költség is, amelynek devizaszámla szerinti értéke 6.000 EURO. A szállítói számla kiegyenlítése az Elszámolási betétszámláról történt.

3. A külföldi leányvállalat az értékesített termékek árbevételének 80%-át december 31-e előtt átutalta. A jóváírás a kft. deviza betétszámláján megtörtént. Az átutalásig a deviza betétszámlán a nyitóegyenlegen kívül a mérleg fordulónapjáig más állományváltozás nem volt.

A vevő a 20% tartozás fennállását év végén az egyenlegközlő levél aláírásával elismerte.

4. A kft. egy másik belföldi vevő részére készpénzért árut értékesített, amelynek

 • fogyasztói áron számított értéke 562.500 Ft

 • a kereskedelmi árukészlet árrése 45%

Az árukészlet értékesítése 27%-os áfa kulcs alá tartozik.

5. Az első belföldi vevő a minőségi bevizsgálás alapján

 • 30 db készterméket visszaszámlázott a kft. részére

 • további 75 db-ra 12%-os minőségi engedményt kért. A kft. a hibát csak részben ismerte el, ezért 4% engedményt adott. A vevő az engedményt elfogadta, a kft. az adott engedményről a számlát kiállította.

A belföldi vevő a tartozását a mérleg forduló napjáig nem egyenlítette ki, de a fennálló tartozást az egyenlegközlő levél aláírásával elismerte.

6. A kft. értékesítette egyik műszaki berendezését egy belföldi vevő részére. A műszaki berendezés

 • bruttó értéke 9.000.000 Ft

 • az értékesítés időpontjáig elszámolt terv szerinti 
  értékcsökkenés 4.950.000 Ft,

 • terven felüli értékcsökkenés 300.000 Ft

 • a számla szerinti eladási ár 4.500.000 Ft + 27% áfa

A vevő a tartozását 2003. október 30-án egy négy havi lejáratú, 6.525.000 Ft névértékű váltóval egyenlítette ki.

7. A gazdasági események bekövetkeztekor érvényes árfolyamok (Ft/EUR)

Időpontok   Vételi   Eladási   
a szerződés megkötésekor   242   256   
a termékértékesítés napján (teljesítés)   244   256   
az ellenérték pénzügyi rendezésekor   242   256   
a fuvar teljesítés napján   240   260   
a fuvarköltség pénzügyi teljesítésekor   241   258   
a mérleg fordulónapján   243   263   
a mérlegkészítés napján   242   262   

Feladat:

1. A gazdasági események kontírozása.

2. A követelés mérlegtételek meghatározása.

Megoldás:

1. A gazdasági események kontírozása

1. Késztermék értékesítés könyvelése:

1/a Az árbevétel elszámolása:

T 311. Belföldi vevőkövetelések 228.600.000 Ft
K 91–92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 180.000.000 Ft
K 467. Fizetendő áfa 48.600.000 Ft

Számítás: 1200 db × 150 ezer Ft/db = 180.000.000 Ft

1/b Az eladott készlet kivezetése:

T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 135.000.000 Ft
K 251. Késztermékek 135.000.000 Ft

Számítás: 1200 db × 112,5 ezer Ft/db = 135.000.000 Ft

2. Export értékesítés könyvelése:

2/a Export értékesítés árbevétele:

T 322. Követelések a leányvállalattal szemben 24.000.000 Ft
K 93–94. Exportértékesítés árbevétele 24.000.000 Ft

Számítás: 96.000 EURO × 250 Ft/EUR = 24.000.000 Ft

2/b Értékesítés miatti készletcsökkenés:

T 581. Saját termelésű készletek állományváltozása 18.000.000 Ft
K 251. Késztermékek 18.000.000 Ft

2/c Külföldi fuvar elszámolása:

T 93–94. Export értékesítés árbevétele 1.500.000 Ft
K 4544. Külföldi szolgáltatók 1.500.000 Ft

Számítás: 6.000 EURO × 250 Ft/EUR = 1.500.000 Ft

2/d Külföldi szállító kiegyenlítése:

T 4544. Külföldi szolgáltatók 1.548.000 Ft
K 384. Elszámolási betétszámla 1.548.000 Ft

Számítás: 6.000 EURO × 258 Ft/EUR = 1.548.000 Ft (pénzintézettől vásárolt deviza)

2/e Realizált árfolyamveszteség:

T 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök 
és kötelezettségek pénzügyileg rendezett 
árfolyamvesztesége 48.000 Ft
K 4544. Külföldi szolgáltatók 48.000 Ft

Számítás: 6.000 EURO × (258–250) Ft/EUR = 48.000 Ft realizált árfolyamveszteség

3. Külföldi vevő tartozásának átutalása:

3/a Külföldi vevő átutalja tartozása 80%-át:

T 386. Deviza betétszámla 19.123.200 Ft
K 322. Követelések a leányvállalattal szemben 19.123.200 Ft

Számítás: 76.800 EURO × 249 Ft/EUR = 19.123.200 Ft

3/b A realizált árfolyamveszteség elszámolása:

T 8762. Külföldi pénzértékre szóló eszközök 
és kötelezettségek pénzügyileg rendezett 
árfolyamvesztesége 76.800 Ft
K 322. Követelések a leányvállalattal szemben 76.800 Ft

Számítás: 76.800 EURO × (249–250) Ft/EUR = 76.800 Ft árfolyamveszteség

4. Áruértékesítés készpénzért:

4/a Értékesítési bevétel elszámolása:

T 381. Pénztár 562.500 Ft
K 91–92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 562.500 Ft

4/b A bevételből az áfa kivezetés:

T 91–92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 119.587 Ft
K 467. Fizetendő általános forgalmi adó 119.587 Ft

4/c Készletcsökkenés fogyasztói áron:

T 814. Eladott áruk beszerzési értéke 562.500 Ft
K 264. Áruk eladási áron 562.500 Ft

4/d Készletcsökkenésre jutó árrés:

T 265. Áruk árrése 253.125 Ft
K 814. Eladott áruk beszerzési értéke 253.125 Ft

Számítás: 562,5 ezer Ft × 45% = 253.125 Ft

5. A vevőreklamáció elszámolása:

5/a Az árbevétel visszavezetése:

T 91–92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 4.500.000 Ft

T 467. Fizetendő általános forgalmi adó 1.215.000 Ft
K 311. Belföldi vevőkövetelések 5.715.000 Ft

Számítás: 30 db × 150 ezer Ft/db = 4.500.000 Ft

5/b A visszáru készletre vétele:

T 251. Késztermékek 3.375.000 Ft
K 581. Saját termelésű készletek 
állományváltozása 3.375.000 Ft

Számítás: 30 db × 112,5 ezer Ft/db = 3.375.000 Ft

5/c A minőségi engedmény könyvelése:

T 91–92. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 450.000 Ft

T 467. Fizetendő általános forgalmi adó 121.500 Ft
K 311. Belföldi vevőkövetelések 571.500 Ft

Számítás: 75 db × 150 ezer Ft/db = 11.250 ezer Ft × 4% =

= 450 ezer Ft × 1,27 = 571.500 Ft

6. A műszaki berendezés értékesítése:

6/a Bruttó érték kivezetése:

T 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök 
könyv szerinti értéke 9.000.000 Ft
K 131. Termelő gépek, berendezések, 
szerszámok, gyártóeszközök 9.000.000 Ft

6/b Terv szerinti értékcsökkenés kivezetése:

T 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv 
szerinti értékcsökkenése 4.950.000 Ft
K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi 
eszközök könyv szerinti értéke 4.950.000 Ft

6/c Terven felüli értékcsökkenés kivezetése:

T 138. Műszaki berendezések, gépek, járművek terven 
felüli értékcsökkenése és annak visszaírása 300.000 Ft
K 861. Értékesített immateriális javak, tárgyi 
eszközök könyv szerinti értéke 300.000 Ft

6/d Bevétel elszámolása:

T 311. Belföldi vevőkövetelések 5.715.000 Ft
K 961. Értékesített immateriális javak, tárgyi 
eszközök bevétele 4.500.000 Ft

K 467. Fizetendő általános forgalmi adó 1.215.000 Ft

6/e Követelés fejében elfogadott váltó nyilvántartásba vétele:

T 341. Belföldi váltókövetelések 5.715.000 Ft
K 311. Belföldi vevőkövetelések 5.715.000 Ft

7. A devizás mérlegtételek év végi értékelése:

7/a Külföldi vevő értékelése:

T 322. Követelések a leányvállalattal szemben 57.600 Ft
K 368. Különféle egyéb követelések 57.600 Ft

Számítás: 96.000 × 20% = 19.200 EURO × (253 – 250) Ft/EUR = 
= 57.600 Ft árfolyamnyereség

7/b Deviza betétszámla értékelése:

T 386. Deviza

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.