Nepstupn dokument, nutn pihlen
Input:

R06666: Reprezentáció elszámolása (1.)

Garantált 2017.08.30, , Forrás: Verlag Dashöfer (http://www.dashofer.hu)

4.382 R06666: Reprezentáció elszámolása (1.)

Sinka Júlia

4.382 R06666: Reprezentáció elszámolása (1.)

A Személyi jövedelemadó törvény értelmezésében el kell különíteni a természetbeni juttatás, a reprezentáció és az üzleti ajándék fogalmát. Az alábbiakban a reprezentáció elszámolása kerül feldolgozásra elsősorban számviteli szempontból.

Reprezentációnak minősül a juttató tevékenységével összefüggő üzleti, hivatali, szakmai, diplomáciai vagy hitéleti rendezvény, esemény keretében, továbbá az állami, egyházi ünnepek alkalmával nyújtott vendéglátás és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatás. A reprezentáció értékének számításánál figyelmen kívül kell hagyni a Személyi jövedelemadó törvény szerinti adómentes természetbeni juttatások értékét. Nem része a reprezentációnak az ajándéknak, kis értékű ajándéknak és üzletpolitikai reklám céljából adott ajándéknak minősülő termék, szolgáltatás, illetve az áruminta.

A vállalkozások (Tao hatálya alá tartozók) esetében a reprezentáció adómentes. Ebben az esetben egészségügyi hozzájárulást sem kell fizetni.

A reprezentációs költség a Tao tv. 3. sz. melléklet B./16. pontjának megfelelően a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költség, azaz az adózás előtti eredményt nem kell növelni a reprezentációként elszámolt összeggel.

Lényeges, hogy éttermi szolgáltatás igénybevétele esetén a bankkártyával, hitelkártyával történő fizetésre tekintettel kapott nyugta alapján elszámolt költség, ráfordítás is figyelembe vehető a társasági adó alapjával szemben (3. számú melléklet B/21. pont), feltéve, hogy a szolgáltatás igénybevétele a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció céljából történik.

Ha a kifizető egyesület, köztestület, egyházi jogi személy, alapítvány (ideértve a közalapítványt is), mentes az adó alól az adóévben reprezentáció és a minimálbér 25 százalékának megfelelő egyedi értéket meg nem haladó üzleti ajándékok juttatása alapján meghatározott jövedelem azon része, amely a közhasznú, illetve cél szerinti tevékenysége érdekében felmerült, az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott összes ráfordítás 10 százalékát, de legfeljebb az adóévre elszámolt éves összes bevétele 10 százalékát nem haladja meg.

Ebben az esetben egészségügyi hozzájárulást sem kell fizetni.

Egyes meghatározott juttatásnak (Szja-tv. 70.§.) minősül az adóévben reprezentáció juttatása alapján meghatározott jövedelem azzal, hogy a jövedelem meghatározásánál figyelmen kívül kell hagyni az e törvény előírásai szerint adómentes juttatásokat.

Jövedelemnek minősül a juttatás értéke, ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott termék, szolgáltatás esetén annak szokásos piaci értéke vagy abból az a rész, amelyet a magánszemély nem köteles megfizetni. A kifizetőt terhelő adó alapja az előzőek szerinti jövedelem 1,18-szorosa.

A kifizetőnek 15% személyi jövedelemadót kell bevallani és megfizetni utána, illetve 22% egészségügyi hozzájárulást – ez mindösszesen, a juttatás bekerülési értékére vetítve 43,66% közterhet jelent. Az adófizetési kötelezettség keletkezésének időpontja a juttatást követő hónap 12. napja.

Az Áfa törvény szerint a nem továbbértékesítési célból beszerzett étel, ital, vendéglátó-ipari szolgáltatás általános forgalmi adója nem helyezhető levonásba.

4.382 R06666: Reprezentáció elszámolása (2.)

Reprezentáció az ügyvezető szemével

A személyi jövedelemadóról szóló törvény fogalmai szerint a reprezentáció a vállalkozás tevékenységével összefüggő üzleti esemény keretében vagy ünnep alkalmával nyújtott vendéglátás, illetve egyéb kapcsolódó szolgáltatás. Nem lehet szó reprezentációról, ha a juttatásra vonatkozó dokumentumok alapján a rendeltetésszerű joggyakorlás sérelme már kis mértékben is felmerülhet.

Azaz olyan szakmai, üzleti célból szervezett rendezvények sorolhatóak ide, mint például egy üzleti tárgyalás, a részvénytársaságok esetében egy közgyűlés, de ugyancsak reprezentációnak számít a vállalkozást szakmailag érintő kiállítás, konferencia, vagy egy továbbképzés. Egyházi és állami ünnepek alkalmával is elszámolhatók reprezentációs költségek, úgymint Karácsony, Húsvét, augusztus 20.-a.

Ez egyben azt is jelenti, hogy bár az egyházi, illetve állami ünnepeknek nincs – a törvény által egyébként elvárt – „szakmai jellege“, de az e napokhoz köthető rendezvények költségei mégis elszámolhatóak reprezentációként: így például a cég munkavállalóinak rendezett karácsonyi parti költségei is.

Nagyon fontos, hogy a rendezvények lebonyolításával kapcsolatos kiadások nem tekinthetők reprezentációnak! A szállás és utazás költségei csak akkor számolhatóak el reprezentációs költség címén, ha az adott

 

Annak érdekében, hogy az Önnek legjobb olvasási élményt nyújthassuk oldalunkon, cookie-kat használunk. A cookie-król, illetve használatukról részletesebb információkat a következő linken találhat: ide. Amennyiben a "folytatás" gombra kattint, vagy tovább használja oldalunkat, Ön tudomásul veszi a cookie-k használatát.